Osnovne informacije

Osnivačka skupština Udruge održana je 13. veljače 2006. u Zagrebu s 9 sudionika. Nakon donošenja Statuta izabrana su tijela Udruge i za prvog predsjednika je izabran Milan Polić. Danas je predsjednica Vesna Mihoković Puhovski.

Tijekom godina u udrugu se učlanilo stotinjak članova.

Udruga djeluje na različite načine. Najčešće se radi o reakcijama na aktualne događaje kroz priopćenja i pisma (više u rubrici Aktivnosti) te istupima naših predstavnika u javnim medijima. (Većina istupa na televiziji se može pogledati na našoj YouTube stranici.)

Vodimo i vrlo popularnu Facebook stranicu.

2012. godine Udruga je pokrenula sudski spor radi utvrđenja i sprječavanja daljnje diskriminacije učenika osnovnih škola koji ne pohađaju vjeronauk.

Misija Udruge je rad na potpunoj ravnopravnosti građana bez obzira na (i)religioznu pripadnost, a prema načelu potpune snošljivosti među ljudima različitih poimanja svijeta. Želimo ukazivati i na štetno djelovanje religija na pojedince i društvo u cjelini – bilo da proizlazi iz nauka pojedine religije, bilo da religijske organizacije ispoljavaju štetno djelovanje mimo, ili čak suprotno nauku na kojeg se inače pozivaju. Borimo se protiv religijski uvjetovane diskriminacije na različitim osnovama – na primjer na temelju spola ili seksualne orijentacije.

Ciljevi su nam pobuditi i razviti svijest o tome da bilo kakve privilegije na osnovi religiozne pripadnosti otežavaju produktivan suživot i dugoročno narušavaju kvalitetu odnosa u građanskom sekularnom društvu, doprinijeti prevladavanju religiozne diskriminacije, te dizati glas u slučajevima kršenja ovih načela. Zalažemo se za školstvo koje vrijednosti nudi putem kritičke spoznaje i spoznaju kroz osviještene vrijednosti – što znači za istinsko obrazovanje i odgoj koji se oslanjaju na kritičko mišljenje, znanstvene spoznaje i pravo na sumnju – nasuprot manipulaciji i indoktrinaciji neupitnim dogmama.

Udruga Protagora financira se isključivo članarinama i donacijama. Ukoliko želite svojom donacijom pomoći naše djelovanje uplatite ju na račun primatelja:
Protagora, Božidara Adžije 22/2, Zagreb. IBAN HR72 2360000 1101900450
(SWIFT code ZABAHR2X OIB 92963223473)
Pod opis plaćanja možete navesti svoje ime i prezime i obaveznu napomenu DONACIJA.
Poziv na broj primatelja nije potrebno unositi i u tom slučaju se pod ‘Model’ treba unijeti HR99.

Protagora

Protagora (481.–411. p.n.e.)

Protagora je rođen u Abderi (Trakija), no četrdesetak je godina proveo u Ateni i putujući širom Grčke. U tom je razdoblju bio jedna od najuglednijih osoba i posvuda kamo bi došao ljudi su hrlili da ga čuju. Na početku svog spisa Istina napisao je: “Čovjek je mjera svih stvari, postojećih da jesu, a nepostojećih da nisu”. Time je čovjeka, njegov stvaralački um i analitički razum hrabro izdignuo iznad religioznih autoriteta.

Svojim spisima O bogovima izazvao je bijes konzervativaca koji su mu oduzeli spise i javno ih u centru Atene spalili kao bezbožničke. I to je, kaže Hegel, prva knjiga koja je, koliko se zna, bila spaljena po zapovijesti države. Protagora je pak, da bi izbjegao smrt, pokušao pobjeći na Siciliju, ali se na putu nakon brodoloma utopio. Ista ta konzervativna sredina koja je Protagori spalila spise kasnije je na smrt osudila Sokrata pod optužbom da “kvari mladež i ne vjeruje u bogove u koje vjeruje država”.