Pismo Nj. E. Mons. Giorgio Lingua, nunciju Svete Stolice u Republici Hrvatskoj

Poštovani gospodine,

Kao što znate, u novije su vrijeme objelodanjene neke afere vezane uz svećeničko zlostavljanje maloljetnih osoba u Nadbiskupiji Đakovačko-osječkoj i Nadbiskupiji Riječkoj. U javnosti se za neke afere te vrste (zabilježene i u nekim drugim hrvatskim biskupijama) već odavno znalo, ali su odgovorni crkveni dostojanstvenici na njih odgovarali ignoriranjem i šutnjom (u čemu su, nažalost, sudjelovali i neki Vaši predšasnici, koji nisu obavještavali Svetu Stolicu u utemeljenim dojavama što su im ih upućivali pojedinci i skupine, kao i neke organizacije civilnog društva). Vjerujemo da ćete Vašim autoritetom potaknuti Hrvatsku biskupsku konferenciju da se odlučno založi beskompromisno suzbijanje takvih pojava i za raščišćavanje tog taloga, čije množenje nipošto nije pridonijelu porastu ugleda Katoličke crkve, izazivajući zbunjenost među onima koji upravo Crkvu drže najvišim moralnim autoritetom u našem društvu.

Znak iskrenog pristupa suočavanju s mračnim stranama nedavne prošlosti, u čijem je oblikovanju bila involvirana i sama Crkva, bit će i izostanak Vašeg protivljenja revidiranju ugovora potpisanih između Svete Stolice i Republike Hrvatske, a posebno bismo pozdravili ukoliko bi sama Sveta Stolica inicirala reviziju. Ti ugovori predstavljaju pravni temelj za narušavanje sekularnog karaktera hrvatske države i za pogubnu klerikalizaciju društva. Uvjereni smo da nijedan odgovoran i razuman dužnosnik Katoličke crkve ne može niti smije vjerovati kako su desekularizacija i klerikalizacija pravi put moralne obnove nekoga društva koje se nalazi u trajnoj krizi, kao što je to slučaj i s našim društvom. Privilegiji što ih Crkva stječe ostvarivanjem pojedinih materijalno-financijskih odredbi naznačenih ugovora mogu biti samo kratkoročan dobitak ali ujedno i dugoročan gubitak za sve dionike društva, uključujući tu i samu Crkvu.

Napominjemo: ne zalažemo se za nikakvu ateizaciju društva kakvu nam pripisuju zlonamjerni kritičari. Držimo da je pravo na slobodno ispovijedanje vjere (ali i na iskazivanje drugačijih svjetonazora) neotuđivo pravo svakog građanina i svake građanke bilo koje demokratski ustrojene države, te da je nedopustiv svaki oblik diskriminacije ljudi na temelju njihove pripadnosti ili nepripadnosti Crkvi. Nekad se diskriminiralo vjernike onemogućujući im pristup višim društvenim pozicijama, a danas se u sve većoj mjeri diskriminiraju ateisti i agnostici, o čemu svjedoče brojni podatci kojima raspolažemo (osobito u sferi odgoja i obrazovanja, što se odnosi i na inovjernu djecu te njihove roditelje). Uvjereni smo da su tolerancija (koja isključuje trpeljivost prema kršenju ljudskog dostojanstva, a posebice prema počinjenim zločinima i njihovim nositeljima) i dijalog uz puno uvažavanje sugovornika i uz poštovanje razlika među ljudima, jedni put ozdravljenja našega društva od svih tegoba koje nam donose modernizacija zemlje kao i planetarna globalizacija.

Primite izraze naših najboljih želja za uspješan nastavak Vaše misije u Republici Hrvatskoj, uz dužno poštovanje,

Upravni odbor Protagore

Posted in Novosti.