Pismo Mons. Mati Uziniću, nadbiskupu riječkom

Cijenjeni gospodine Uziniću,

Kao udruga koja se zalaže za ljudska prava ireligioznih osoba kao i za očuvanje sekularnog karaktera hrvatske države i društva, obraćamo Vam se s dubokim uvažavanjem svega što ste učinili na razotkrivanju pedofilskih zločina koji su se događali na području nadbiskupije kojoj ste na čelu. Uvjereni smo da je raskid prešućivanja svećeničkog zlostavljanja malodobnih osoba doprinos ne samo obnovi ugleda Katoličke crkve (koji je, priznat ćete, ozbiljno narušen dugogodišnjom šutnjom o spomenutim zločinima kao i gotovo sustavnom zaštitom njihovih počinitelja popraćenom i bešćutnim odnosom prema žrtvama zlostavljanja) nego i općem poboljšanju društvenog ozračja. Pozivamo Vas da se u okviru Hrvatske biskupske konferencije odlučno založite da Vaš primjer slijede i druge hrvatske nadbiskupije i biskupije.

Znak iskrenog pristupa suočavanju s mračnim stranama nedavne prošlosti, u čijem je oblikovanju stanovitim dijelom bila involvirana i sama Crkva bit će i izostanak Vašeg protivljenja revidiranju ugovora potpisanih između Svete Stolice i Republike Hrvatske. Ti ugovori predstavljaju pravni temelj za narušavanje sekularnog karaktera hrvatske države i za pogubnu klerikalizaciju društva. Uvjereni smo da nijedan odgovoran i razuman dužnosnik Katoličke crkve ne drži da su desekularizacija i klerikalizacija pravi put moralne obnove nekoga društva koje se nalazi u trajnoj krizi, kao što je to slučaj i s našim društvom. Privilegiji što ih Crkva stječe ostvarivanjem pojedinih materijalno-financijskih odredbi naznačenih ugovora mogu biti samo kratkoročan dobitak ali ujedno i dugoročan gubitak za sve dionike društva, uključujući tu i samu Crkvu.

Napominjemo: ne zalažemo se za nikakvu ateizaciju društva kakvu nam pripisuju zlonamjerni kritičari. Držimo da je pravo na slobodno ispovijedanje vjere (ali i na iskazivanje drugačijih svjetonazora) neotuđivo pravo svakog građanina i svake građanke bilo koje demokratski ustrojene države, te da je nedopustiv svaki oblik diskriminacije ljudi na temelju njihove pripadnosti ili nepripadnosti Crkvi. Nekad se diskriminiralo vjernike onemogućujući im pristup višim društvenim pozicijama, a danas se u sve većoj mjeri diskriminira ateiste i agnostike, o čemu svjedoče brojni podatci kojima raspolažemo (osobito u sferi odgoja i obrazovanja, što se odnosi i na inovjernu djecu te njihove roditelje). Uvjereni smo da su tolerancija (koja isključuje trpeljivost prema kršenju ljudskog dostojanstva, a posebice prema počinjenim zločinima i njihovim nositeljima) i dijalog uz puno uvažavanje sugovornika i uz poštovanje razlika među ljudima, jedni put ozdravljenja našega društva od svih tegoba koje nam donose modernizacija zemlje kao i planetarna globalizacija.

U to ime pozdravljamo Vas s poštovanjem,

Upravni odbor Protagore

Posted in Novosti.