Članstvo

Članstvo u udruzi Protagora
Iz Statuta:

IV. Članstvo u Udruzi
Članak 14.
Članstvo u Protagori može biti podupiruće ili punopravno. Podupirućim članom Protagore može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske ili stranac. Punopravnim članom Protagore može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji napismeno izjavi da ne pripada ni jednoj religioznoj zajednici i da ne ispovijeda ni jednu religiju. Osobne dvojbe o postojanju nekog transcendentnog načela, sile ili bića koje ne rezultiraju religioznim stavom i djelovanjem, nisu prepreka za punopravno članstvo u Protagori. Stranci mogu biti punopravni članovi Protagore ako za to postoji interes Udruge. O tome odlučuje Upravni odbor.

Članak 15.
O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Protagore, o čemu obavještava godišnju Skupštinu Protagore. O žalbama protiv odluke Upravnog odbora odlučuje Skupština. Za prijem u članstvo kandidat obvezno podnosi pisani zahtjev u obliku pristupnice u kojem su sadržani potrebni podaci i dokumentacija.

Članak 16.
Članstvo u Protagori prestaje:
- pisanom izjavom člana o istupanju iz članstva,
- ako član 2 godine uzastopno ne plati članarinu,
- isključenjem,
- smrću.

Za pristup u članstvo potrebno je popuniti i osobno potpisati Pristupnicu i napisati kraće motivacijsko pismo ili životopis kojim bi se predstavili. Kandidati za punopravne članove trebaju sukladno članku 14. našeg Statuta pismeno izjaviti da ne pripadaju ni jednoj religijskoj zajednici i ne ispovijedaju ni jednu religiju.

Poslati na adresu:
Udruga PROTAGORA
Božidara Adžije 22/2
10000 Zagreb

ili skenirati i poslati elektroničkom poštom na e-mail udruge udruga@protagora.hr, čime se postupak ubrzava.

Nakon što Upravni odbor Protagore donese odluku, kandidati će o njoj biti obaviješteni.

Godišnja članarina za zaposlene članove je 100 kn, a 50 kn za umirovljenike, studente i nezaposlene.

Način uplate članarine:
Članarina se uplaćuje općom uplatnicom početkom tekuće godine.

Podaci o primatelju:

Protagora, Božidara Adžije 22/2, Zagreb, IBAN HR7223600001101900450 (SWIFT code ZABAHR2X OIB 92963223473)

Pod opis placanja OBAVEZNO treba navesti ime i prezime člana i za koju godinu se plaća članarina.
Poziv na broj primatelja nije potrebno unositi i u tom slučaju se pod 'Model' treba unijeti HR99.

Primjer uplatnice - nedostaje još samo iznos uplate:

Ako imate kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte putem on-line kontakt forme na portalu.

"Protagora" - Udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta.

Adresa Udruge: Božidara Adžije 22/2, 10000 Zagreb

Kontakt e-mail: udruga@protagora.hr