• Lino Veljak

    Lino Veljak rođen je u Rijeci, 1950. godine. Predavao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu do umirovljenja 2020. Objavio deset autorskih i još toliko uredničkih knjiga iz područja filozofije i socijalne teorije. Jedan od utemeljitelja Protagore, gdje obavlja dužnost potpredsjednika.

    Veljak Lino